You are currently viewing Trei strategii majore ale județul Maramureș, relansate în procedură de achiziție

Trei strategii majore ale județul Maramureș, relansate în procedură de achiziție

Consiliul Județean relansează procedura de achiziție publică de atribuire a contractelor de servicii privind elaborarea a trei strategii importante pentru dezvoltarea județului Maramureș.

Astfel, este în desfășurare procedura de atribuire a contractului de achiziție publică “Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș și elaborarea documentelor: Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Maramureș și Strategia Investițională a Județului Maramureș” aferent proiectului „Mara Strategy”, cod SIPOCA 556 / cod SMIS 126337 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

Bugetul total alocat pentru această componentă din cadrul proiectului este de 709.212,00 lei, din care  pentru lotul 1– ”Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș” s-au alocat – 489.212,00 lei (fără TVA), pentru lotul 2 – ”Servicii elaborarea documentului Strategia de Dezvoltare și Promovare  a Turismului în Județul Maramureș”- 100.000,00 lei (fără TVA), iar pentru lotul 3 – ”Servicii elaborarea documentului Strategia Investițională a Județului Maramureș” – 120.000,0 lei (fără TVA). 

Data limită pentru depunerea ofertelor este 29.03.2021, ora: 15:00. Operatorii economici interesați pot accesa site-ul www.e-licitatie.ro, anunț de participare simplificat nr. SCN 1082853: https://e-licitatie.ro:8881/ca/procedure/view/100147872/

Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei, iar documentele ce urmează să fie elaborate în urma licitației reprezintă rezultate asumate în cadrul proiectului „Mara Strategy”. Amănunte regăsiți la adresa www.marastrategy.maramures.ro

La prima licitație ce viza atribuirea contractelor de achiziție publică privind: “Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului” și elaborarea „Strategiei de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Maramureș” și „Strategia Investițională” nu s-au prezentat ofertanți eligibili. 

Date de contact:
Dan Cocoşilă – Manager proiect
dan.cocosila@maramures.ro

Gheorghe Paul Szaniszlo – Expert relaţii externe/comunicare
paul.szaniszlo@maramures.ro