Strategia Investițională a Județului Maramureș

Reprezentanții mediului de afaceri pot completa chestionarul „Investiții 2022-2023” privitor la intențiile de investiții în județul Maramureș la adresa: https://forms.gle/xZya9FSHZQvipQiX6 sau la secțiunea Sondaj a site-ului.

Orice zonă geografică care are caracteristici teritoriale specifice poate face obiectul unei strategii investiționale, de la  anumite cartiere urbane cu multiple condiții defavorabile, până la nivel urban, metropolitan, urban-rural, subregional sau inter-regional. Cunoașterea contextului economiei locale este esențială pentru o strategie optimă. O  evaluare  competitivă  va  utiliza  cunoștințele  cantitative  și  calitative  ale  economiei, capacitățile și resursele pentru a ajuta la identificarea direcției strategice pentru economia locală. Conform studiilor de specialitate, analiza și diagnosticarea mediului investițional sunt componente deosebit de importante ale procesului strategic managerial care asigură succesul societăților pe piața concurențială. Astfel, Județul Maramureș, reprezentat prin Consiliul județean Maramureș, a identificat această oportunitate, dorind să creeze un document strategic investițional pentru a atrage investiții prin valorificarea resurselor județului.

 

        Acest document strategic se adresează tuturor actorilor locali din administrația publică de la nivelul județului care își doresc și pot să contribuie la dezvoltarea localităților prin identificarea oportunităților de investiții și atragerea investitorilor. Fiecare  comunitate  prezintă  condiții  locale  unice  care  favorizează  sau  frânează dezvoltarea economică, acestea din urmă trebuind eliminate, pentru a alinia procedeele și procesele investiționale locale  la  standardele  europene  devenite o  condiție  obligatorie de  îndeplinit.

Pentru fiecare unitate administrativ teritorială trebuie să se cunoască cel puțin:

–           resursele naturale (terenuri etc.) care vor putea fi puse la dispoziția investitorilor;

–           existența și starea sau lipsa de rețele edilitare de utilități în zonă;

–           costuri privind rețelele edilitare (apă, canalizare, electrice, gaz, telecomunicații, curent etc.)

–           raport al situației pieței forței de muncă actuale în comunitatea respectivă;

–           costul trai mediu / localitate;

–           salarul mediu / locatar al zonei cu interes.

Având la dispoziție un studiu privind situația existentă a oportunităților de investiții, acesta poate servi ca și un material de prezentare pentru toți potențialii investitorii și chiar poate fi oferit reprezentanțelor diplomatice pentru a asigura o imagine mai clară a potențialului investițional al județului Maramureș.  

Pentru a fi la curent cu această activitate și pentru a participa la dezbaterea publică a acestei teme vă invităm să vă abonați la newsletterul nostru sau să ne transmiteți opiniile dvs. la adresa de email: msnewletter@cjmaramures.ro .