Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Maramureș

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare și Promovare a Turismului în județul Maramureș se dorește un document ce va conduce la diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, prin sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și valorificarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura în turism).

Investițiile ce vor fi propuse vor face parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de autoritatea publică locală, aprobată potrivit prevederilor legale, care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel local, precum și la creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile și arealele turistice.

 

Implementarea proiectelor va contribui la stimularea circulației turistice, la creșterea încasărilor obținute din turism, creșterea eficienței economice și a competitivității destinațiilor turistice, dar și la creșterea numărului mediu de salariați în Județul Maramureș. Prin realizarea acestor proiecte, se dorește valorificarea, prin practicarea unor forme de turism specifice, a avantajelor competitive existente la nivel județean.

Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Maramureș va fi elaborată prin prisma următoarelor activități: colectarea și prelucrarea datelor statistice, identificarea, inventarierea și catalogarea potențialului/obiectivelor turistice pe localități, identificarea actorilor locali, a viziunii actorilor locali, consultarea autorităților administrației publice, a societății civile, mediul de afaceri și a publicului – dezbaterea publică, identificarea metodelor de conservare și protejare a resurselor, identificarea resurselor valorificate insuficient sau nevalorificate, realizarea analizei diagnostic, SWOT și a conceptului de dezvoltare, întocmirea studiilor și documentelor necesare elaborării strategiei de dezvoltare și promovare a turismului, propuneri, plan de acțiuni și portofoliul de proiecte, propuneri pentru promovarea produselor turistice, a celor existente și cele noi, propuneri pentru diversificarea și creșterea calității produselor și serviciilor turistice, propuneri Îmbunătățirea infrastructurii turistice, promovarea județului ca destinație turistică, dezvoltarea parteneriatului cu autorități publice, mediul academic, mediul privat, propuneri pentru dezvoltarea resurselor umane din domeniul turismului, evaluarea tendințelor actuale şi cele de perspectivă în dezvoltarea turistică a județului Maramureș, cu păstrarea identității maramureșene, elaborarea propunerilor pentru strategiile și planuri relevante pentru dezvoltarea turistică a județului Maramureș care sunt în competența altor autorități publice locale (planuri și strategii locale, propuneri pentru planurile de dezvoltare turistică și de promovare la nivel județean, regional și național, identificarea și propuneri pentru Planurile şi proiectele de mare anvergură, existente la nivel regional sau național, care influențează turismul județului Maramureș, identificarea politicilor, liniilor directoare la nivel județean, regional, național și european.

Pentru a fi la curent cu această activitate și pentru a participa la dezbaterea publică a acestei teme vă invităm să vă abonați la newsletterul nostru sau să ne transmiteți opiniile dvs. la adresa de email: msnewletter@cjmaramures.ro