You are currently viewing S-a lansat portalului G.I.S. online al Consiliul Județean Maramureș

S-a lansat portalului G.I.S. online al Consiliul Județean Maramureș

Consiliul Județean Maramureș informează că portalul de servicii online și sistem gestiune G.I.S. a fost dat în folosință, iar factorii interesați pot să-l acceseze la adresa: https://gis.maramures.ro/

Sistemul informatic de tip portal al Consiliului Județean Maramureș asigură interfața online pentru cetățeni cu scopul reducerii birocrației și pentru furnizarea de informare/asistență, formulare, primire solicitări, emitere documente, inclusiv gestionarea informațiilor geospațiale introduse în baza de date. Cetățeanul are la dispoziție prin intermediul portalului GIS o întreagă bază de date cu formularistica necesară și poate interacționa online cu instituția Consiliului Județean Maramureș, în domeniul urbanismului.

Aplicația portal de servicii online și sistem gestiune G.I.S. conține un modul de Planificare Strategică și Amenajarea Teritoriului. Prin intermediul acestuia se asigura implementarea unei soluții geospațiale pentru îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate de către administrația publică la nivelul Consiliului Județean Maramureș. În acest fel se va reduce durata de livrare a serviciilor publice în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, respectiv autorizarea construcțiilor și avizarea documentațiilor de urbanism, dar și elaborarea politicii de investiții și a strategiilor de dezvoltare pe teritoriul județului. S-a creat o bază de date unitară la nivelul întregului județ, care include un set de date de fundal, pe o structură bazată pe straturi, ca suport pentru componentele implementate. Aceasta va integra datele disponibile în format geospațial de la momentul implementării aplicației.

„Facem pași hotărâți înspre digitalizarea activității din administrația publică, iar lansarea acestui portal în domeniul urbanismului e unul dintre exemplele actuale și vă asigur că vor mai urma. E important ca pas cu pas, în siguranță, cetățeanul să poată interacționa online cu toate instituțiile publice și să avem o administrație conectată la standardele europene de gestiune digitală a documentelor”, a subliniat cu această ocazie președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Ovidiu Bogdan.

Totodată, portalul va putea fi accesat și utilizat direct și de către primăriile localităților din Maramureș, ca instrument de lucru în domeniul urbanismului. Partea inovativă a proiectului o reprezintă abordarea integrată a implementării G.I.S., corelată cu elaborarea strategiilor de dezvoltare, prin intermediul unui sistem informatic suport, dedicat, la cheie, adaptat instituției.

Portalul GIS online a fost realizat în cadrul proiectului MaraStrategy implementat de Consiliului Județean Maramureș prin contractul derulat cu firma FIDA Solutions în valoare de 1.640.000 de lei fără TVA. Prin implementarea proiectului se asigură elaborarea unui set de planuri și strategii la nivel județean coerent și armonizat între componentele fundamentale, esențial pentru dezvoltarea teritorială și sectorială. Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei și se derulează prin Biroul Relații Internaționale, pe o perioadă de 30 luni. Proiectul ”MaraStrategy”, cod MySMIS 126337, are asigurată finanțare nerambursabilă 100% prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Date de contact:
Dan Cocoşilă – Manager proiect
dan.cocosila@maramures.ro       

Gheorghe Paul Szaniszlo – Expert relaţii externe/comunicare
paul.szaniszlo@maramures.ro