Rezultate ale proiectului MaraStrategy:

Rezultatul 1 al proiectului: un studiu privind modalitatea de abordare a planificarii dezvoltarii într-o instituție echivalentă dintr-o țară membră U.E.

Vizită de studiu

Rezultatul 2 al proiectului: un set de documente ale planificării dezvoltării județului Maramureș constând în următoarele lucrări:

  1. Actualizarea Planului de Amenajare Teritorială a Județului Maramureș
  2. Strategia de Dezvoltare a Turismului
  3. Strategia Investițională a Județului Maramureș
  4. Planul Strategic Instituțional

Rezultatul 3 al proiectului: un sistem măsuri de simplificare pentru cetățeni cuprinzând:

  1. un front office (sistem informatic de interfața on line pentru cetățeni pentru furnizarea de informare  asistență, formulare, primire solicitări și emitere documente) https://cjmm.gisapp.ro
  2. un back office cuprinzând un sistem informatic de gestionare a arhivelor si retro-digitalizarea arhivelor de documente tradiționale, sistem informatic de gestionare a datelor geospațiale (G.I.S.);
Înainte/După
În prezent

Rezultatul 4 al proiectului: instruirea unui număr de 48 de persoane din aparatul propriu al Consiliului Județean Maramureș în diverse teme legate de planificarea strategică, urbanism și amenajarea teritoriului, politici publice, etc.

Sesiune de instruire