You are currently viewing Planul Strategic Instituțional, relansat în procedură de achiziție

Planul Strategic Instituțional, relansat în procedură de achiziție

Consiliul Județean relansează procedura de achiziție publică de atribuire a contractului de servicii privind elaborarea Planului Strategic Instituțional al instituției.

Astfel, este în desfășurare procedura de atribuire a contractului de achiziție publică ”Servicii de consultanță realizare Plan strategic institutional” pentru proiectul MaraStrategy aferent proiectului „Mara Strategy”, cod SIPOCA 556 / cod SMIS 126337 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

Bugetul total alocat pentru această componentă din cadrul proiectului este de 39.900,00 lei fără TVA. Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.04.2021 15:00. Operatorii economici interesați pot accesa site-ul www.e-licitatie.ro, anunț de participare simplificat nr. SCN1083222: http://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100125470

Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei, iar documentele ce urmează să fie elaborate în urma licitației reprezintă rezultate asumate în cadrul proiectului „Mara Strategy”. Amănunte regăsiți la adresa www.marastrategy.maramures.ro

Firmele eligibile trebuie să aibă înscris CPV: 79410000-1 – Servicii de consultanta in afaceri și in gestionare (Rev.2)

Date de contact:
Dan Cocoşilă – Manager proiect
dan.cocosila@maramures.ro

Gheorghe Paul Szaniszlo – Expert relaţii externe/comunicare
paul.szaniszlo@maramures.ro