Planul Strategic Instituțional al Județului Maramureș

Documentul Plan strategic instituțional are ca scop stabilirea cadrului pentru a asigura creșterea eficienței și eficacității activității instituției Consiliul Județean Maramureș prin:

– creșterea competențelor în domeniul elaborării și implementării politicilor publice;

– creșterea performanței proceselor de planificare strategică;

– creșterea performanței proceselor de management al investițiilor (implementare, monitorizare, evaluare performanță în raport cu criteriile și indicatorii stabiliți la nivel de instituție);

– asigurarea instrumentelor de monitorizare a eficienței și eficacității politicilor publice ale  autorității locale;

– reducerea birocrației excesive;

mara-strategy-proiect-esential

– creșterea gradului de responsabilizare a funcționarilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

– utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare, informatice și de timp aflate la dispoziția instituției, aspect vizând o creștere calitativă a performanței furnizării serviciilor la nivelul instituției.

– asigurarea și creșterea transparentei decizionale a actului administrativ, creșterea operativității/calității comunicării și relațiilor publice.

Documentul s-a aflat în Transparență decizională, vezi aici.

Ulterior prin HCJ nr. 319 din 23.12.202 a fost adoptat și aprobat Planul Strategic Instituțional al Consiliului Județean Maramureș. Acesta este primul document de programare al instituției pentru noul exercițiu financiar al UE 2021 – 2027.