Planul de Amenajarea a Teritoriului Județului Maramureș

Planul de Amenajarea a Teritoriului Județului Maramureș este o documentaţie cu caracter director și obligatoriu, ce reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului având rol de armonizare a dezvoltării durabile a teritoriului. P.A.T.J. se corelează cu P.A.T.N., cu P.A.T.Z., cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare.

Documentul va avea în vedere structura socio-demografice și a activităților economice, contextul teritorial interjudețean, regional și național, direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a judeţului în plan teritorial, pe o perioadă de maxim 10 ani, stabilite în baza diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea decalajelor de dezvoltare. Totodată, documentul va avea un plan de acţiune pentru implementarea prevederilor planului- politici publice teritoriale, programe şi proiecte, măsuri de organizare în timp, precizarea responsabilităţilor şi a surselor de finanţare, a politicilor publice, programelor şi proiectelor de investiţii publice necesare dezvoltării durabile şi competitive a teritoriului.

Study visit BCN Plan Urbanistic

Pentru a fi la curent cu această activitate și pentru a participa la dezbaterea publică a acestei teme vă invităm să vă abonați la newsletterul nostru sau să ne transmiteți opiniile dvs. la adresa de email: msnewletter@cjmaramures.ro .