You are currently viewing Peste 40 de funcționari publici s-au instruit prin cursuri de perfecționare în cadrul proiectul Mara Strategy

Peste 40 de funcționari publici s-au instruit prin cursuri de perfecționare în cadrul proiectul Mara Strategy

Proiectul MaraStrategy, implementat de Consiliul Județean Maramureș, a atins zilele acestea un nou obiectiv precizat în cadrul cererii de finanțare: instruirea unui număr de 48 persoane din aparatul propriu al Consiliului Județean Maramureș în diverse teme legate de planificarea strategică, urbanism și amenajarea teritoriului și politici publice.

Peste 40 de funcționari publici au beneficiat de instruire în cadrul cursurilor de perfecționare desfășurate pe temele: gândire strategică și dezvoltare instituțională, instruire în domeniul GIS, dezvoltare durabila locala in context global, specialist planificare teritoriala, urbanism și amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții, proiectare și implementare politici publice, noi concept de planificare teritorială: Smart City.

Totodată, un număr de patru angajați din cadrul Direcției Arhitect Șef s-au instruit în domeniul utilizării aplicației informatice pentru gestionarea datelor geo-spațiale cu aplicația informatică ArcGIS (două module), ce va permite conectarea de persoane, locuri, date, cartografierea și utilizarea de hărți interactive online.

“Perfecționarea funcționarilor publici este o obligație legală ce trebuie îndeplinită periodic, iar prin proiectul Mara Strategy am avut în vedere nu doar achitarea față de aceasta, ci și orientarea spre tematici de curs extrem de utile in viitor, ce vor putea constitui fundamentul profesionalizării activității în Consiliul Județean Maramureș”- managerul de proiect, Dan Cocoșilă.

Partea inovativă a proiectului a fost atinsă prin abordarea integrată a implementării G.I.S. corelată cu elaborarea strategiilor de dezvoltare, prin intermediul unui sistem informatic suport, dedicat, la cheie, adaptat instituției. Cursurile de perfecționare au avut în vedere dezvoltarea capacităților manageriale, îmbunătățirea simțitoare a calității, eficienței și gradului de adresabilitate al actului administrativ la nivelul Consiliului Județean Maramureș către cetățean, instituții și comunitate.

Totodată, reamintim cetățenilor că a fost lansat un chestionar de evaluare a percepției mediului extern asupra instituției și serviciilor prestate de Consiliul Județean Maramureș. Acesta poate fi completat direct din site-ul proiectului: https://marastrategy.maramures.ro – secțiunea Sondaj.

Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei și se derulează pe o perioadă de 30 luni. Proiectul ”MaraStrategy”, cod MySMIS 126337, are asigurată finanțarea prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Date de contact:
Dan Cocoşilă – Manager proiect         Gheorghe Paul Szaniszlo – Expert relaţii externe/comunicare
dan.cocosila@maramures.ro             paul.szaniszlo@maramures.ro