OBIECTIV GENERAL

Îmbunătățirea simțitoare a calității, eficienței și gradului de adresabilitate al actului administrativ la nivelul Consiliului Județean Maramureș către cetățean, instituții și comunitate.