You are currently viewing Invitație de sprijin

Invitație de sprijin

Consiliul Județean Maramureș implementează contractul de prestări servicii nr.6694/22.03.2022 având ca obiect “Servicii consultanță realizare Strategie sectorială – Dezvoltarea și Promovarea Turismului în Maramureș”, în cadrul proiectului “MaraStrategy”, cod SIPOCA 556/COD SMIS 126337 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

În cadrul acestui contract, va fi realizată Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Maramureș, fișa informativă a obiectivelor turistice în format electronic și printat, respectiv planul de acțiuni menit să conducă la dezvoltarea integrată și sustenabilă a turismului durabil în județ. 

Participarea tuturor factorilor interesați în cadrul acestui proces de planificare strategică este esențială pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare și promovare a turismului în Maramureș.

În acest context, vă adresăm rugămintea de a sprijini echipa de experți a SC CIVITTA Strategy & Consulting SA, prin furnizarea de informații necesare procesului de analiză strategică, precum și prin completarea sondajelor de opinie sau prin participarea la interviuri, focus grupuri sau studii de caz, ce vor fi organizate în perioada următoare.

Pentru informații suplimentare cu privire la activitățile prezentate anterior, vă puteți adresa următoarelor persoane de contact:

 • Consiliul Județean Maramureș: Dan Cocoșilă, manager proiect, e-mail: Dan.Cocosila@maramures.ro, tel. 0722353018

• SC CIVITTA Strategy & Consulting SA: Daiana Ghintuială, manager proiect, e-mail: daiana.ghintuiala@civitta.com, tel.0747278594. 

Vezi scrisoarea de sprijin