Durata și finanțarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 4.885.779,27 lei și se derulează pe o perioadă de 42 luni. Proiectul ”MaraStrategy”, cod MySMIS 126337, are asigurată finanțarea prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar Autoritatea de Management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

mara-strategy-durata-finantare

Valoarea proiectului

lei

Durata proiectului

0
luni

Cod MySMIS

0