Chestionar pentru reactualizarea „Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureș”

Chestionar pentru reactualizarea „Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureș”

visit-BCN-plan urbanistic

În cadrul proiectului Mara Strategy va fi reactualizat „Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureș”.

Consiliul Județean Maramureș vă aduce la cunoștință că se află în etapa elaborarii studiilor de fundamentare pentru documentația de amenajarea teritoriului „Reactualizare PATJ Maramureș”, plan care în conformitate cu Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare ;

Invităm pe această cale publicului interesat să își exprime opțiunile în cadrul chestionarului special conceput în acest scop, accesând următorul link: https://survey.alchemer.eu/s3/90456094/PATJ-Maramures.

Având în vedere prevederile:

Legii nr. 350/2001 privind „Amenajarea teritoriului si urbanismul”, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, emitent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” și Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 112/25.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

răspunsurile vor fi avute în vedere la elaborarea studiilor de fundamentare aferente documentației de amenajarea teritoriului „Reactualizare PATJ Maramureș”.