You are currently viewing Cetățenii pot completa un chestionar de evaluare a percepției asupra instituției și serviciilor prestate de Consiliul Județean Maramureș

Cetățenii pot completa un chestionar de evaluare a percepției asupra instituției și serviciilor prestate de Consiliul Județean Maramureș

Începând de astăzi, în cadrul activității de elaborare a Planului Strategic Instituțional ce se desfășoară în cadrul proiectului Mara Strategy a fost lansat un chestionar de evaluare a percepției mediului extern asupra instituției și serviciilor prestate de Consiliul Județean Maramureș. Acesta poate fi completat direct din site-ul proiectului: https://marastrategy.maramures.rosecțiunea Sondaj.

Documentul Plan strategic instituțional are ca scop stabilirea cadrului pentru a asigura creșterea eficienței și eficacității activității instituției Consiliului Județean Maramureș prin: îmbunătățirea competențelor în domeniul elaborării și implementării politicilor publice, creșterea performanței proceselor de planificare strategică, creșterea performanței proceselor de management al investițiilor (implementare, monitorizare, evaluare performanță în raport cu criteriile și indicatorii stabiliți la nivel de instituție), asigurarea instrumentelor de monitorizare a eficienței și eficacității politicilor publice ale autorității locale, reducerea birocrației excesive, ridicarea gradului de responsabilizare a funcționarilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare, informatice și de timp aflate la dispoziția instituției, aspect vizând o creștere calitativă a performanței furnizării serviciilor la nivelul instituției, asigurarea și creșterea transparenței decizionale a actului administrativ, creșterea operativității/calității comunicării și relațiilor publice.

“Unul din obiectivele specifice din Mara Strategy vizează elaborarea documentelor dezvoltării pe perioada următoare a județului Maramures, planuri și strategii sectoriale, pornind de la actualizarea documentelor de planificare, în perioada de implementare a proiectului. Planul Strategic Instituțional este unul din documentele strategice la care se lucrează în acest moment”- Dan Cocoșilă, manager de proiect.

Facem apel pe această cale către maramureșeni să ne sprijine în acest demers, răspunzând întrebărilor adresate în cadrul chestionarului, deoarece acestea vor constitui unul din pilonii de bază ai elaborării documentelor strategice viitoare.

Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei și se derulează pe o perioadă de 30 luni. Proiectul ”MaraStrategy”, cod MySMIS 126337, are asigurată finanțarea prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Date de contact:
Dan Cocoşilă – Manager proiect        Gheorghe Paul Szaniszlo – Expert relaţii externe/comunicare
dan.cocosila@maramures.ro              paul.szaniszlo@maramures.ro