CERCETARE DE PIAȚĂ privind achiziția Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș

CERCETARE DE PIAȚĂ privind achiziția Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș

Către
Agenții economici interesați

Consiliul Județean Maramureș vă solicită prin prezenta oferte de preț privind achiziția ”Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș”, În cadrul proiectului ”MaraStrategy”, Cod SIPOCA 73/cod SMIS 122738 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. În vederea stabilirii unei valori estimate totale fără TVA pentru viitoarea procedură de achiziție publică, vă invităm să ne comunicați o ofertă de preț pentru acest serviciu.

Achiziția serviciului de elaborare a documentației ”Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș” constă în REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ (PATJ). Planul de amenajare a teritoriului județean (PATJ) este o documentație cu caracter director, ce reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socioeconomică a județului. P.A.T.J. are rol de armonizare a dezvoltării durabile a teritoriului.

Menționăm că o documentație completă a achiziției inițiale, anulată din lipsă de ofertanți, este disponibilă la adresa http://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100124792. Anunt de participare simplificat: SCN1082853.

Documentația PATJ județ Maramureș va respecta prevederile Ordinului MDRAP nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism.

Oferta va fi trimisă până cel târziu 26 mai 2021, ora 16.00, în format electronic/scanat pe emailul: office@maramures.ro.

Cu stimă,
Ionel Ovidiu BOGDAN
Preşedintele Consiliului Județean Maramureş