BENEFICIARI

Proiectul răspunde nevoii identificate la nivelul Consiliul Județean Maramureș de a asigura creșterea eficienței activității prin implementarea unui sistem de măsuri de simplificare și eficientizare orientat către cetățeni.

Prin acest sistem se vor eficientiza și optimiza activitățile și procesele de lucru din instituție, răspunzând mai bine, mai eficient și la standarde de calitate înalte cerințelor beneficiarilor activităților – persoane fizice și juridice care apelează la serviciile publice oferite de instituție. De asemenea se va eficientiza și optimiza relația cu instituțiile coordonate și subordonate precum și cu autoritățile publice locale din județ.

01.

Consiliului Județean Maramureș

174 persoane (3 demnitate publică, 144 funcții publice, 27 funcții contractuale)

02.

consilieri județeni din Consiliul Județean Maramureș

32 consilieri județeni (din totalul de 35 consilieri județeni, 3 fiind tratați în cadrul primului grup țintă, respectiv cele 3 funcții de demnitate publică)

03.

Sindicatul personalului din Consiliul Județean Maramureș

(format din 52 de membri). Grupul țintă se suprapune cu grupul țintă 1 (sindicatul este format din salariații CJ MM)

GRUP ȚINTA

mara-strategy-beneficiari

Proiectul se adresează și personalului din instituție, acesta beneficiind în mod direct de sistemele back office implementate respectiv de documentele strategice realizate.

Grupul țintă este relevant pentru atingerea obiectivelor, doar prin cooptarea acestuia în proiect și instruirea acestora se poate atinge obiectivul general, respectiv dezvoltarea strategică a instituției și a Județului Maramureș.

mara-strategy-beneficiari-1