ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI

În cadrul proiectului Mara Strategy urmează a fi livrate trei strategii majore ce vor impacta pe termen lung dezvoltarea județului Maramureș. Aceste sunt:

  •  „Strategia sectorială – Dezvoltare și Promovare a Turismului în Maramureș 2021-2030”

  • „Strategia investițională a judeţului Maramureş pentru perioada 2021-2030”

  • „Strategia de dezvoltare teritorială a județului și Planul de acțiune pentru implementarea prevederilor planului – politici publice teritoriale, programe și proiecte, aferente documentației de amenajarea teritoriului „Reactualizare PATJ Maramureș”

Dezvoltarea și promovarea turismului maramureșean reprezintă un obiectiv important pentru Consiliul Județean Maramureș, în acest sens, a demarat proiectul pentru elaborarea Strategiei Sectoriale – Dezvoltarea și Promovarea Turismului în Maramureș în cadrul proiectului „MaraStrategy”, cod SMIS 126337, finanțat prin programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).
Acest demers va oferi județului Maramureș suportul documentar necesar pentru fundamentarea procesului județean de planificare strategică în sectorul turistic aferent viitoarei perioade de programare.
În vederea pregătirii Strategiei, în perioada 20-24 iunie 2022, Consiliul Județean Maramureș va organiza o serie de evenimente de consultare cu autoritățile locale și cu operatori din domeniul turismului, în care vor fi dezbătute temele de interes în conturarea strategiei, respectiv:
– Identitatea turistică a județului Maramureș și cum poate fi aceasta dezvoltată și promovată;
– Infrastructura și serviciile turistice din județul Maramureș și cum pot fi acestea dezvoltate;
– Caracterizarea profilului turistului (ideal) care vizitează Maramureșul și cum poate fi acesta atras în destinație.
Întâlnirile vor avea loc la Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș și Fărcașa.
  • Elaborarea și aprobarea documentului strategic: Planului Strategic Instituțional

P.S.I. a fost elaborat conform specificațiilor din caietul de sarcini aferent achiziției, în cadrul contractului de prestări servicii nr. 11714/14.06.2021, „Servicii elaborare Plan Strategic Instituțional” în cadrul proiectului “MaraStrategy, încheiat între Consiliul Județean Maramureș în calitate de beneficiar și SC KONSHAFT SRL în calitate de furnizor. Planul Strategic Instituțional a fost avizat intern prin raport privind evaluarea conformității PSI cu propunerea tehnică și cu prevederile caietului de sarcini, numărul 23041/05.11.2021. Documentul  este structurat pe următoarele componentele majore: – componenta de management: Maramureș. Atunci și acum  – descrie profilul județului tratând aspectele relevante privind Populație, Educație, Economie, Accesibilitate, Dezvoltare teritorială, Profilul instituțional al Consiliului Județean Maramureș. Este tratată Misiunea, viziunea și valorile Consiliului Județean Maramureș, Analiza mediului intern, Aspectele privind dezvoltarea carierei funcționarilor publici precum și relația cu alte instituții, inclusiv cu cele coordonate sau subordonate Consiliului Județean Maramureș, funcția publică: valori, evaluare, motivare. Au fost realizate o serie de analize: Analiza culturii instituționale, analiza loialității, analiza de eficacitate și eficiență, analiza SWOT. Sunt trecute în revistă documentele relevante și sunt formulate o serie de concluzii și recomandări. – componenta buget: Bugetul pentru principalele proiecte avute în vedere pentru perioada următoare sunt structurate pe obiectivele strategice actuale ale Planului de dezvoltare județean. În capitolul 3.5 este prezentată situația măsurilor propuse și indicatori de realizare, identificând sursele de finanțare pentru fiecare pilon al dezvoltării. Capitolul 3.6. prezintă o previzionare financiară pentru următorii ani. – componenta implementare: Documentul propune un plan anual de lucru și este prezentată modalitatea de monitorizare a performanței și evaluarea PSI precum și modalitatea de revizuire a Planului Strategic Instituțional.

Plenul Consiliului Județean Maramureș a adoptat Planul Strategic Instituțional prin HCJ nr. 319/23.12.2021. Documentul poate fi consultat Aici.

INVITAȚIE dezbateri TURISM

Dezvoltarea și promovarea turismului maramureșean reprezintă un obiectiv important pentru Consiliul Județean Maramureș, care, în acest sens, a demarat proiectul pentru elaborarea Strategiei Sectoriale –

Citește mai mult »

Invitație de sprijin

Consiliul Județean Maramureș implementează contractul de prestări servicii nr.6694/22.03.2022 având ca obiect “Servicii consultanță realizare Strategie sectorială – Dezvoltarea și Promovarea Turismului în Maramureș”, în

Citește mai mult »